Welkom bij de Symposium website van de Multiplex Publishing BV.

Op 18 juni jl hebben een succesvol Symposium gehouden. De feedback was zeer positief waarbij wij de vraag kregen wanneer de volgende editie zal gaan plaats vinden…

Komt u snel weer terug. Dan vind u hier informatie over het vervolg.

WAT

Samen met een aantal gerenommeerde kennis partners organiseert de FTTH Business Directory een Symposium met de titel GLASVEZEL VOOR IEDEREEN.

 

DOEL VAN HET SYMPOSIUM

Dit Symposium heeft als doel om op een onafhankelijke manier en vanuit de dagelijkse praktijk informatie te delen over de aanleg en exploitatie mogelijkheden van glasvezel in gemeenten, buitengebieden en op bedrijventerreinen.
Daarnaast worden diverse Financiële en juridische modellen gepresenteerd die elke aanleg in elk gebied, hoe klein ook, mogelijk kunnen maken.

De verschillende modellen en valkuilen worden besproken en ervaringen worden uitgewisseld. Hiermee verkrijgt men een goed inzicht in wat wel en niet mogelijk is. De bezoeker van het Symposium krijgt handreikingen en werkwijzen gepresenteerd waarmee realisatie van lokaal glasvezel dichterbij komt.
Tijdens het eerste Symposium werd door de gasten vaker de vraag gesteld: “Hoe hou je de gevestigde orde buiten de deur?” Het vaak gehoorde antwoord was: “Stel eisen en houdt je rug recht“. Hoe dit in de praktijk te brengen wordt toegelicht tijdens het Symposium.

Het Symposium wordt georganiseerd in samenwerking met diverse professionele onafhankelijke marktpartijen met veel kennis op het gebied van de financiering, regelgeving, inrichting, realisatie, uitrol en exploitatie van glasvezelnetwerken.
Voorbeelden van hoe het, volgens Glasvezel voor iedereen, wel en niet zou moeten vind u op de nieuwspagina.

 

VOOR WIE BEDOELD

De Symposia van de FTTH Business Directory zijn voor wethouders, Ambtenaren en medewerkers van gemeenten en provincie en richt zich speciaal op (buiten-)gebieden, kernen en bedrijfsterreinen met een problematiek ten aanzien van de realisatie, financiering en uitrol van een glasvezel netwerk.

Met name bestuurders waar momenteel of binnenkort de problematiek rondom de haalbaarheid en/of aanleg van een lokaal glasvezel netwerk speelt zullen er veel baat bij hebben..

 

WAAR EN WANNEER

Het eerste GLASVEZEL VOOR IEDEREEN Symposium werd georganiseerd op 18 juni 2013.

Het volgende symposium is momenteel in voorbereiding.